Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej. Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie Ms Word.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 2420
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 783

Dz.U. 2018, poz. 783

Załącznik

WIA-WN Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza