Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2014, poz. 1867
Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 280

Dz.U. 2017, poz. 280

Załącznik
WIA-WN Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza