Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Dz.U. 2017, poz. 239


Załącznik 1
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Izba/Służba Celna