Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Jednolity akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 320
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 695

Dz.U. 2017, poz. 695

Załącznik
Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Formularze branżowe > Transport > Dokumenty Transportowe > Towary niebezpieczne