ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018 poz. 413
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 1585


Dz.U. 2020 poz. 1585

Załącznik
Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Formularze branżowe > Urzędowe > Izba/Służba Celno-Skarbowa