ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 2361
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2387

Wzór Sprawozdania obowiązuje od dnia 26 grudnia 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 2387

Załącznik
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Edukacji Narodowej