Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji oraz sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2015 poz. 2034
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 2234

Wzór sprawozdania z realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Dz.U. 2019 poz. 2234

Załącznik
Sprawozdanie z realizacji misji publicznej

Formularze branżowe > Urzędowe > Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)