OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego. Wzór formularza komitetu wyborczego przygotowany w interaktywnym formacie MS Word.

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2011 nr 198 poz. 1173
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 1566

Dz.U. 2019 poz. 1566

Załącznik
Sprawozdanie finansowe Komitetu wyborczego

Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Samorządy > Wybory krajowe i samorządowe