Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Wzory dostępne w interaktywnym formacie PDF.

Dz.U. 2018 poz. 774

Załącznik 3
Skierowanie na wykonanie badań okresowych kontrolnych dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Załącznik 4
Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie okresowe kontrolne dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Służba Ochrony Państwa