ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018 r. poz. 667
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 r. poz. 1722

Dz.U. 2019 r. poz. 1722

Załącznik
Rozliczenie dotacji przedmiotowych


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Finansów