ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 704
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1229


Dz.U. 2020, poz. 1229

Wzory RB-BZ1 i RB-BZ2 obowiązują od dnia 11 lipca 2020 r.

Załącznik 1
RB-BZ1 Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym

Załącznik 2
RB-BZ2 Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym

Formularze branżowe > Finansowe > Sprawozdawczość Finansowa