Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 1004
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 2012


Dz.U. 2020, poz. 2012

Załącznik 1
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

Załącznik 2
Protokół kontroli korzystania z dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych

Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Cyfryzacja