Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Wygasły akt prawny: Dz.U. 2016 poz. 555

Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2017 poz. 1468

Dz.U. 2017 poz. 1468

Załącznik
Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)

Formularze branżowe > Urzędowe > Deweloperzy