Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2015 poz. 1993
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2016 poz. 439
 
Wzory stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2016 r.

Dz.U. 2016 poz. 439
 
Załącznik 1
PIT-28/B (wersja 14)
Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
 
Załącznik 2
PIT/O (wersja 22)
Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
 
Załącznik 3
PIT/D (wersja 26)
Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych