ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 2239
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1343

Dz.U. 2020, poz. 1343

Wzór PIT-40A/11A, zamieszczony w rozporządzeniu, stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Załącznik
PIT-40A/11A (20) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Formularze branżowe > Podatkowe > PIT > Obowiązujące w 2021 r.