Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych. Wzór dostępny do pobrania bezpłatnie w formacie PDF.

Dz.U. 2018, poz. 699

Załącznik
Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych

Formularze branżowe > Urzędowe > Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)