Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Dz.U. 2016, poz. 1962

Formularz dostępny do opbrania bezpłatnie w nieedytowalnym formacie PDF

Załącznik
Oświadczenie o przekroczeniu lub nie przekroczeniu skumulowanej wartości wsparcia otrzymanego do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego/okresu wsparcia

Formularze branżowe > Urzędowe > Wytwarzanie energii