Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych.Uchylony akt prawny: Dz.U. 2015, poz. 683

Uchylający akt prawny: Dz.U. 2016, poz. 1950


Dz.U. 2016, poz. 1950

Załącznik 3
Oświadczenie członka zespołu egzaminacyjnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych

Załącznik 6
Dyplom uzyskania tytułu specjalisty po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych

Formularze branżowe  > Urzędowe > Służba Zdrowia