Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 578
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020 poz. 2447


Dz.U. 2020 poz. 2447

Załącznik
Oświadczenie o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Samorządy > Oświadczenia majątkowe