Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2017, poz. 1162
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1735

Wzór Oświadczenia o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne obowiązuje od 15 września 2019 r.

Dz.U. 2019, poz. 1735

Załącznik
Oświadczenie o stanie majątkowym małżonka osoby pełniącej funkcje publiczne

Formularze branżowe > Urzędowe > Administracja i Samorządy > Oświadczenia majątkowe