Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 294
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1086

Dz.U. 2020, poz. 1086

Załącznik 1
Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Formularze branżowe
 > Prawne > Nieodpłatna pomoc, edukacja prawna