OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I A d MINISTRACJI z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2013, poz. 1130
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 946

Dz.U. 2020, poz. 946

Załącznik
Oświadczenie mieszkaniowe do ustalenia uprawnień policjanta do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Policja