OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 461
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1318


Dz.U. 2020, poz. 1318

Załącznik 2
Obliczenie kwoty dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Finansów