ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2012, poz. 432
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1271


Dz.U. 2020, poz. 1271

Załącznik 1
Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Policja