ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 czerwca 2020 r.

Zmienione akty prawne: Dz.U. 2014, poz. 51Dz.U. 2018, poz. 679
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1214


Dz.U. 2020, poz. 1214

Załącznik 1
Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej

Załącznik 2
Karta sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Straż Graniczna