ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2012, poz. 43
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1897

Dz.U. 2019, poz. 1897

Załącznik
Kwartalne sprawozdanie o wysokości wpłaty na fundusz likwidacyjny

Formularze branżowe > Firmowe > Rejestracja / Likwidacja