Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2002 nr 98 poz. 893
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2021 poz. 55


Dz.U. 2021 poz. 55

Załącznik 1
Wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Załącznik 2
Karta badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej


Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) > Straż Graniczna