Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

Dz.U. 2019, poz. 1742

Formularz Informacji dotyczącej uczestnika PPK obowiązuje od dnia 27 września 2019 r.

Załącznik
Informacja dotycząca uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana wypłata transferowa

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Finansów > Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)