Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą. Dokument przygotowany w interaktywnym formacie MS Word.


Uchylony akt prawny: Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1546
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1052

Dz.U. 2019, poz. 1052

Załącznik
Dziennik gospodarowania wodą

Formularze branżowe > Transport > Transport wodny