ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018 poz. 586
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019 poz. 2139

Nowy Wzór dziennika praktyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego obowiązuje od dnia 21 listopada 2019 r.

Dz.U. 2019 poz. 2139
Dziennik praktyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego

Formularze branżowe > Urzędowe > Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju