Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 1849
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1418

Dz.U. 2019, poz. 1418

Wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie przewozu towarów obowiązuje od dnia 31 lipca 2019 r.

Załącznik
Dokument zastępujący zgłoszenie przewozu towarów

Formularze branżowe > Transport > Dokumenty Transportowe