Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych. Formularz deklaracji przygotowany w formacie MS Word.

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2012, poz. 844
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1646

Dz.U. 2019, poz. 1646

Wzór deklaracji obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2019 r.

Załącznik
Deklaracja o wysokości należnej wpłaty od biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru

Formularze branżowe > Urzędowe > Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)