Zamieszczamy najnowszą wersję formularza CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wersja 1.8.9). Wniosek obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 r.

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Formularze branżowe Firmowe > Rejestracja / Likwidacja