ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni

Uchylony akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 2104
Uchylający akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 1626

Dz.U. 2020, poz. 1626

Załącznik 1
VAT-8 Deklaracja o podatku od towarów i usług

Załącznik 2
VAT-9M Deklaracja o podatku od towarów i usług

Formularze branżowe > Podatkowe > VAT