Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 267
Zmieniający akt prawny:  Dz.U. 2019, poz. 2320

Dz.U. 2019, poz. 2320

Nowy wzór AKC-U/S obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Załącznik
AKC-U/S (3) Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza