Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego. Wzory AKC-RU / AKC-ZU, AKC-RU/A i AKC-PR/U dostępne do pobrania w interaktywnym formacie PDF.

Formularze akcyzowe obowiązują od dnia 22 sierpnia 2019 r.

Dz.U. 2019 poz. 1578

Załącznik 1
AKC-RU / AKC-ZU Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego / Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Załącznik 2
AKC-RU/A Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

Załącznik 3
AKC-PR/U Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza