ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Zmieniony akt prawny: Dz.U. 2018, poz. 2442
Zmieniający akt prawny: Dz.U. 2019, poz. 1892

Dz.U. 2019, poz. 1892

Wzór AKC-R (7) obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r.

Załącznik
AKC-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego


Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza