Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Akt posiada tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 2442, Dz.U. 2019 poz. 1892
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2020, poz. 2046


Dz.U. 2020, poz. 2046

Załącznik 1
AKC-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego (wersja 7)

Załącznik 2
AKC-PR Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (wersja 6)

Załącznik 3
AKC-Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich Przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Formularze branżowe > Podatkowe > Akcyza