[email protected]

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257- 81- 44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • ZUS Rp-1E ZUS Rp-1E

ZUS Rp-1E

Krótki opis

Wniosek o emeryturę
Formularz obowiązuje od dnia 16 czerwca 2016 r.

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

ZUS Rp-1E Wniosek o emeryturę
Wzór dostępny do pobrania w aktywnym formacie PDF
Formularz obowiązuje od dnia 16 czerwca 2016 r.

Wniosek o przyznanie emerytury powinien zawierać:

  • imię i nazwisko zainteresowanego,
  • datę urodzenia zainteresowanego,
  • numer PESEL zainteresowanego, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
  • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego,
  • ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce - w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała uprzednio w Polsce,
  • adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania zainteresowanego - w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
  • wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
  • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty,
  • podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej przez zainteresowanego.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o emeryturę. Jeżeli wniosek dotyczy emerytury zagranicznej może zostać złożony w wyznaczonej przez Prezesa ZUS jednostce realizującej umowy międzynarodowe.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do wycofania wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie od decyzji organu rentowego, które należy wnieść w terminie miesiąca od doręczenia tej decyzji do właściwego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję