OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Kwalifikowany znacznik czasu - usługa datowania dokumentów i podpisów elektronicznych, która wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


Zastosowanie:
Usługa Kwalifikowanego Znacznika Czasu ma zastosowanie w przypadku, gdy wymagane jest odniesienie do wiarygodnego czasu i stwierdzenie, że dokument lub podpis istniał w danej chwili. Znakowanie czasem przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wywołuje w szczególności skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. (Ustawa o podpisie elektronicznym - art. 7. ust. 2.).
Kwalifikowany Znacznik Czasu ma najczęstsze zastosowanie przy składaniu bezpiecznych podpisów elektronicznych z użyciem certyfikatów kwalifikowanych. Usługa Kwalifikowanego Znacznika Czasu przeznaczona jest zarówno dla klientów biznesowych, administracji publicznej, jak i klientów indywidualnych. Usługa jest adresowana przede wszystkim do podmiotów, które chcą oznaczyć czasem:

- podania i wnioski przesyłane w formie elektronicznej do urzędów administracji publicznej,
- umowy przesyłane w formie elektronicznej do banków, instytucji ubezpieczeniowych i firm partnerskich,
- faktury elektroniczne przesyłane do odbiorców w formie elektronicznej.

Korzyści:
Stosując Znacznik Czasu (kwalifikowany) mamy pewność, kiedy powstał dokument oraz że datowanie nie uległo zmianom. Zgodność z najnowszymi normami i standardami światowymi oraz zaawansowane techniki kryptograficzne dają gwarancje poprawności i wiarygodności usługi. 
Korzyści płynące ze stosowania tej usługi to przede wszystkim:

- data pewna,
- pewność utworzenia dokumentów w określonym czasie, 
- zapewnienie bezpieczeństwa obrotu handlowego w Internecie, 
- zabezpieczenie programów komputerowych przed sfałszowaniem i zawirusowaniem.

Wymagania techniczne:
W celu korzystania z usługi Znacznika Czasu potrzebna jest aplikacja, generująca skrót SHA1 z dokumentu, który ma być oznaczony czasem. Taką aplikacją może być: proCertum Combi Lite, proCertum Combi, proCertum API, bądź każda inna aplikacja posiadająca możliwość generowania skrótu z dokumentu, jaki chcemy oznaczyć czasem.

Wymagane dokumenty w celu weryfikacji uprawnień:
W przypadku podmiotów pragnących uzyskać dostęp do usługi wymagane jest ksero KRS lub kopia dokumentu określająca zasady reprezentacji (jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej)

Zamów znacznik czasu: 100, 1000, 5000, 10000

Znacznik czasu niekwalifikowany
- usługa datowania wiarygodnym czasem dokumentów i podpisów elektronicznych.

Zastosowanie:
Usługa Znacznika Czasu jest stosowana w sytuacjach, gdy istnieje potrzeba oznaczenia czasem wiarygodnym, bez konieczności wywoływania skutków prawnych daty pewnej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Znakowanie czasem jest usługą umożliwiającą oznaczenie wiarygodnym czasem dokumentów elektronicznych, podpisów elektronicznych, transakcji elektronicznych itp. Czas, którym znakowany jest dokument nie jest związany z czasem systemowym (stacji roboczej, serwera), lecz pochodzi z niezależnego źródła, jakim jest Zaufana Trzecia Strona.
Usługa Znacznika Czasu ma najczęstsze zastosowanie przy składaniu podpisów elektronicznych z użyciem certyfikatów niekwalifikowanych. Usługa przeznaczona jest zarówno dla klientów biznesowych, administracji publicznej, jak i klientów indywidualnych. Usługa jest adresowana przede wszystkim do podmiotów, które chcą oznaczyć czasem:

- wewnętrzne dokumenty elektroniczne, w celu zabezpieczenia przed sfałszowaniem i antydatowaniem, 
- dokumenty elektroniczne przechowywane na komputerze osobistym, w celu zabezpieczenia przed sfałszowaniem i antydatowaniem, 
- programy komputerowe, w celu zabezpieczenia przed sfałszowaniem i zawirusowaniem, 
- logi systemowe, w celu zabezpieczenia przed sfałszowaniem.

Korzyści:
Znacznik Czasu jest w Internecie cyfrowym odpowiednikiem datownika pocztowego. 
Korzyści płynące ze stosowania Znacznika Czasu to przede wszystkim:

- zapewnienie autentyczności dokumentów elektronicznych, 
- pewność utworzenia dokumentów w określonym czasie, 
- zapewnienie autentyczności programów komputerowych.

Wymagania techniczne:
Aby można było korzystać ze Znacznika Czasu, potrzebna jest aplikacja generująca skrót SHA1 z dokumentu, który ma być oznaczony czasem. Taką aplikacją może być: proCertum Combi Lite, proCertum Combi, proCertum API, bądź każda inna aplikacja posiadająca możliwość generowania skrótu z dokumentu, jaki chcemy oznaczyć czasem.

 

Zaloguj