Zamów JPK DZIŚ  JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..

 

ZAŁĄCZNIKI RODZINA 500+

załączniki wykorzystywane we wniosku Rodzina 500+
 

 

Załącznik do wniosku 500+

Oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik do wniosku 500+

 

Załącznik do wniosku 500+

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Załącznik do wniosku 500+

 

Załącznik do wniosku 500+

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Załącznik do wniosku 500+