Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2013-12-26

Wzór wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzory wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzór zaświadczenia o wpisie na te listy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy

Dz.U. 2013 poz. 1628

Załącznik 1
Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Załącznik 2
Wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Załącznik 3
Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Załącznik 4
Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

 

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu