Aktualne promocje
Najczęściej pobierane


Tworzenie stron www
2013-06-28

Wniosek i decyzja o rejestracji, czasowej rejestracji lub wyrejestrowaniu pojazdu

Na podstawie ogłoszonego dnia 21 czerwca 2013 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, zamieszczamy w aktywnej wersji PDF załączniki dołączone do tego rozporządzenia.

Dz.U. 2013, poz. 710

Załącznik 1
Wniosek o rejestrację albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy

Załącznik 2
Decyzja o rejestracji, czasowej rejestracji dokonanej zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy albo wyrejestrowanie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy

 

Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
ul. Gibalskiego 21
01-190 Warszawa
Telefony:
+48 (22) 257-81-51 - Sekretariat
+48 (22) 257-81-52 - Fax
+48 (22) 257-81-44 - Dział Handlowy
+48 (22) 257-81-40 - Dział Pomocy Techniczno - Formularzowej
+48 608 43 63 83
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu