Produkt dodany do Twojego koszyka..
  • SF_ntksa.dot SF_ntksa.dot

Nota księgowa

Krótki opis

Nota księgowa (inaczej obciążeniowa, uznaniowa lub obciążeniowo-uznaniowa) to uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu operacji stosowana głównie w rozliczeniach między partnerami. Najczęściej przybiera zapis na kontach Ma i WN kwoty wskazanej w nocie (zasada podwójnego zapisu).
Noty księgowe mogą być wystawione m.in. w celu:
• dokonania rozliczeń finansowych między organizacjami i członkami (np. zwrot poniesionych wydatków, zapłata składek członkowskich),
• obciążenia dłużnika odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań,
• obciążenia karą umowną np. za niedotrzymanie warunków umowy,
• uznania wierzyciela odszkodowaniem lub odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań,
• sprostowania błędnie wystawionych dowodów dla operacji niezwiązanych z podatkiem VAT (np. błędów popełnionych w innej nocie księgowej lub własnym rachunku wystawionym przez organizację niebędącą czynnym podatnikiem VAT)

* wymagane pola

7,38 zł

Szczegóły

Nota księgowa (inaczej obciążeniowa, uznaniowa lub obciążeniowo-uznaniowa) to uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu operacji stosowana głównie w rozliczeniach między partnerami. Najczęściej przybiera zapis na kontach Ma i WN kwoty wskazanej w nocie (zasada podwójnego zapisu). Noty księgowe mogą być wystawione m.in. w celu: • dokonania rozliczeń finansowych między organizacjami i członkami (np. zwrot poniesionych wydatków, zapłata składek członkowskich), • obciążenia dłużnika odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań, • obciążenia karą umowną np. za niedotrzymanie warunków umowy, • uznania wierzyciela odszkodowaniem lub odsetkami naliczonymi od niezapłaconych zobowiązań, • sprostowania błędnie wystawionych dowodów dla operacji niezwiązanych z podatkiem VAT (np. błędów popełnionych w innej nocie księgowej lub własnym rachunku wystawionym przez organizację niebędącą czynnym podatnikiem VAT)