Masz pytania dotyczące JPK? Zadzwoń: Ogólnopolska Infolinia JPK: 22 257-81-44

[email protected]

NAPISZ DO NAS

+48 (22) 257- 81- 44

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

35 produkt(ów)

 1. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-UDZ

  Pasywa - udziały nierezydentów w kapitale podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 9)

 2. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PAN

  Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 21)

 3. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-RIN

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 22)

 4. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AIM

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 25)

 5. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ADM

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 26)

 6. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-EMI

  Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 23)

 7. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ZME

  Zmiana danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 24)

 8. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AUM

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 27)

 9. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AFM

  Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 28)

 10. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PIM

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 29)

 11. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PDM

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 30)

 12. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-PUM

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 31)

 13. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-IB

  Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 32)

 14. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-IB

  Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 33)

 15. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KRD

  Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego z terminem wymagalności do 1 roku włącznie

 16. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KRN

  Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 35)

 17. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AFN

  Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 20)

 18. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AUN

  Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 19)

 19. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-ADN

  Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 18)

 20. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KRH

  Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 10)

 21. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KRE

  Pasywa - kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wobec nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 11)

 22. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-REP

  Pasywa - zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 12)

 23. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-DEP

  Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych
  Formularz obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1548 (załącznik 1)

 24. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-NZR

  Aktywa - nieruchomości za granicą
  Formularz obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1548 (załącznik 1b)

 25. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-UDZ

  Aktywa – udziały kapitałowe podmiotów będących nierezydentami znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
  Formularz obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1548 (załącznik 1c)

 26. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-KRH

  Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 5)

 27. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-KRE

  Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego
  Formularz obowiązuje od dnia 19 sierpnia 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1548 (załącznik 1)

 28. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-REP

  Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 7)

 29. Opcja darmowego pobrania

  Formularz AZ-POZ

  Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i należności od nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 8)

 30. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-POZ

  Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 13)

 31. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-ASA

  Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 14)

 32. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-ASP

  Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 15)

 33. Opcja darmowego pobrania

  Formularz IP-SYM

  Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe) - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 16)

 34. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PW-AIN

  Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego - Dz.U. 2009, nr 184, poz. 1437 (załącznik 17)

 35. Opcja darmowego pobrania

  Formularz PZ-KAN

  Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach - Dz.U. 2009 Nr 184, poz. 1437 (załącznik 36)

Ustaw kierunek malejący

35 produkt(ów)