Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Pakiet dziecko najlepszy dla rodziny

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 66

 1. 1
 2. 2
 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

  INTERAKTYWNY Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
  Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 214 (załącznik 1)

 2. Kwartalne sprawozdanie/Kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2335 (załącznik 1)

  Dokument w nieedytowalnym formacie PDF. Pobierz za darmo.

 3. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

  Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 13)

 4. Umowa uaktywniająca (z nianią)

  Aktywny formularz Umowy uaktywniającej (zawierany z nianią)
 5. Karta dziecka

  Dz.U. 2015, poz. 1303 (załącznik 2)

 6. Kwestionariusz wywiadu adopcyjnego

  Dz.U. 2015, poz. 1303 (załącznik 1)

 7. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  Interaktywny wzór w formacie MS Word - Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 8. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

  Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 10)

 9. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

  Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 9)

 10. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Interaktywny formularz Wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 11. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

  Interaktywny formularz Wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego
 12. Opcja darmowego pobrania

  PIT/BR (2)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT/BR (wersja 2) Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
  Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 536 (załącznik 3)

 13. Opcja darmowego pobrania

  PIT/DS (1)

  Formularz do rozliczenia za 2016 r.
  PIT/DS (wersja 1) Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej.
  Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 440 (załącznik 6)

 14. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36 (24)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-36 (wersja 24) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2017 r.
  Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 536 (załącznik 1)

 15. Opcja darmowego pobrania

  PIT-36L (13)

  Formularz do rozliczenia za 2017 r.
  PIT-36L (wersja 13) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2017 r.
  Formularz obowiązuje od dnia 14 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 536 (załącznik 2)

 16. Opcja darmowego pobrania

  PIT-37 (23)

  Formularz do rozliczenia za 2016 r.
  PIT-37 (wersja 23) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2016 r.
  zawiera załączniki PIT/O, PIT/D i PIT-2K.
  Formularz obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 440 (załącznik 1)

 17. ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres

  ZAS-31 Interaktywny Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres
 18. ZAS-54 Wniosek o zasiłek macierzyński

  Formularz w interaktywnym formacie PDF

 19. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Interaktywny wzór Decyzji o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 20. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

  Interaktywny formularz Decyzji o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 21. Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego

  Interaktywny formularz Decyzji o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
 22. Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego

  Interaktywny formularz Decyzji o udzieleniu urlopu ojcowskiego
 23. Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego

  Interaktywny wzór Oświadczenia dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 24. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

  Interaktywny formularz Wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 25. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

  Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 16)

 26. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 1)

 27. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 14)

 28. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

  Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2284 (załącznik 11)

 29. Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego

  Interaktywny formularz Zaświadczenia o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 66

 1. 1
 2. 2