OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 155

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Opcja darmowego pobrania

  WZP-1M (3)

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 2. Opcja darmowego pobrania

  ORD-Z (1)

  Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 3. Opcja darmowego pobrania

  ZAW-E1 (1)

  Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
 4. Opcja darmowego pobrania

  SD-Z1 (1)

  Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 5. KON-W

  Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 5)
  Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 951

 6. Opcja darmowego pobrania

  ORD-IN

  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 8)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1a)

 7. Opcja darmowego pobrania

  ORD-IN/A

  Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 6)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1b)

 8. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1M (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 9. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1K (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 10. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1R (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.
 11. Opcja darmowego pobrania

  AZ-O

  Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
  Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)

 12. Opcja darmowego pobrania

  ZAW-K

  Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1778

 13. Zeznanie podatkowe o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych

  tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy
 14. Opcja darmowego pobrania

  DRA-1

  Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych - Dz.U. 2011 Nr 61, poz. 311

 15. Opcja darmowego pobrania

  VAT-Z / AKC-Z (3)

  Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług / podatkiem akcyzowym
 16. Opcja darmowego pobrania

  WZP-1R (3)

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 17. TW-2 Tytuł wykonawczy

  Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (wersja 2)
  Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 850 (załącznik 2)

 18. TW-1 Tytuł wykonawczy

  Stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 850 (załącznik 1)

 19. Opcja darmowego pobrania

  ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia

  Stosowane przy zabezpieczaniu należności pieniężnych
  Dz.U. 2014, poz. 645

 20. SPW-2/O

  Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1)
  Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 4)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 21. SPW-1/O

  Informacja o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (wersja 1)
  Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 3)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 22. SPW-2

  Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1)
  Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 2)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 23. SPW-1

  Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (wersja 1)
  Dz.U. 2015, poz. 1765 (załącznik 1)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 24. VZM-1

  Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
  Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r. 
  (WERSJA 6)
  Wzór obowiązujący od 2015 r.

 25. Opcja darmowego pobrania

  VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r.

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
  Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C

 26. Opcja darmowego pobrania

  VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r.

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
  Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C

 27. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-S

  Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 2)

 28. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-Z

  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (wersja 4)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 3)

 29. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-P

  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 4)

 30. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-DF

  Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 8)

 31. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-DP

  Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 9)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 155

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Zaloguj