OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 117

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/E (1)

  Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (6)

 2. Opcja darmowego pobrania

  ORD-IN

  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 8)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1a)

 3. Opcja darmowego pobrania

  ORD-IN/A

  Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 6)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1b)

 4. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1M (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 5. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1K (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 6. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1R (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.
 7. Opcja darmowego pobrania

  AZ-O

  Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
  Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)

 8. Opcja darmowego pobrania

  ZAW-K

  Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1778

 9. VZM-1

  Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C
  Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r. 
  (WERSJA 6)
  Wzór obowiązujący od 2015 r.

 10. Opcja darmowego pobrania

  VZM-1/A (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r.

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
  Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C

 11. Opcja darmowego pobrania

  VZM-1/B (4) - wzór ważny od 1 września 2011 r.

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22%
  Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C

 12. KON-W

  Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 5)
  Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 951

 13. Opcja darmowego pobrania

  SD-Z1 (1)

  Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 14. Opcja darmowego pobrania

  ZAW-E1 (1)

  Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
 15. Opcja darmowego pobrania

  ORD-H (2)

  Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej
 16. Opcja darmowego pobrania

  WZP-1K (3)

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 17. Opcja darmowego pobrania

  WZP-1M (3)

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 18. Opcja darmowego pobrania

  WZP-1R (3)

  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku
 19. TW-2 Tytuł wykonawczy

  Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (wersja 2)
  Formularz obowiązuje od dnia 9 maja 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 850 (załącznik 2)

 20. Opcja darmowego pobrania

  ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia

  Stosowane przy zabezpieczaniu należności pieniężnych
  Dz.U. 2014, poz. 645

 21. Opcja darmowego pobrania

  VAT-Z / AKC-Z (3)

  Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług / podatkiem akcyzowym
 22. Opcja darmowego pobrania

  DRA-1

  Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych - Dz.U. 2011 Nr 61, poz. 311

 23. Opcja darmowego pobrania

  ORD-Z (1)

  Oświadczenie o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
 24. Opcja darmowego pobrania

  VZM-1/C (2) - wzór ważny od 1 września 2011 r.

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
  Pakiet VZM-1 wraz z załącznikami VZM-1/A, VZM-1/B i VZM-1/C

 25. Opcja darmowego pobrania

  SD-3

  Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (wersja 6)
  Dz.U. 2015, poz. 2068 (załącznik 1a)
  Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

 26. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-P

  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 4)

 27. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-DF

  Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 8)

 28. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-DP

  Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 9)

 29. Opcja darmowego pobrania

  ORD-TK

  Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 4)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 1)

 30. Opcja darmowego pobrania

  ORD-U

  Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 2)

 31. Opcja darmowego pobrania

  ORD-W1

  Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) (wersja 4)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2017, poz. 68 (załącznik 3)

 32. Opcja darmowego pobrania

  CFR-1

  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat rezydencji) [Certificate of Tax Residence] (wersja 5)
  Formularz obowiązuje od dnia 5 lipca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 1315

 33. Opcja darmowego pobrania

  CFR-2

  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) [Certificate of tax residence in the Republic of Poland of natural person deriving revenues (income) from savings (beneficial owner)] (wersja 3)
  Formularz obowiązujący od dnia 19 stycznia 2012 r.
  Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 10 (załącznik 2)

 34. Opcja darmowego pobrania

  ZPP-1

  Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o wysokości pobranego podatku (wersja 1)
  Formularz obowiązujący od dnia 3 marca 2012 r.
  Dz.U. 2012, poz. 185

 35. Opcja darmowego pobrania

  P-KOP

  Deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (wersja 1)
  Dz.U. 2012, poz. 407

 36. Opcja darmowego pobrania

  PT-2

  Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego (wersja 1)
  Dz.U. 2013, poz. 94 (załącznik 1)

 37. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-Z

  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (wersja 4)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 3)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 117

 1. 1
 2. 2
 3. 3
Zaloguj