Zamów JPK dziś, do końca 2017 roku BEZPŁATNIE   JPK_demo                             Facebook

Produkt dodany do Twojego koszyka..
Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 155

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-E (3)

  Zaświadczenie o potwierdzeniu zgodności danych zawartych w zawiadomieniu o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej z danymi podanymi w zgłoszeniu złożonym przez osobę upoważnioną - Dz.U. 2007 Nr 246, poz. 1819

 2. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1R (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.
 3. Opcja darmowego pobrania

  SD-Z2 (3)

  Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych - wersja archiwalna.

  Link do wersji aktualnej

 4. Opcja darmowego pobrania

  TYT-1Z

  Tytuł wykonawczy - Jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych objętych wnioskiem obcego państwa - Dz.U. 2006 Nr 192, poz. 1419 (załącznik 8) 

 5. Opcja darmowego pobrania

  TYT-1AZ

  Tytuł wykonawczy - Jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych objętych wnioskiem obcego państwa - Dz.U. 2006 Nr 192, poz. 1419 (załącznik 10)

 6. Opcja darmowego pobrania

  TYT-2Z

  Tytuł wykonawczy - Czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych objętych wnioskiem obcego państwa - Dz.U. 2006 Nr 192, poz. 1419 (załącznik 9)

 7. Opcja darmowego pobrania

  TYT-2AZ

  Tytuł wykonawczy - Czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych objętych wnioskiem obcego państwa - Dz.U. 2006 Nr 192, poz. 1419 (załącznik 11)

 8. Opcja darmowego pobrania

  AZ-O

  Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
  Dz.U. 2008 Nr 152, poz. 950 (załącznik 2)

 9. Opcja darmowego pobrania

  ZAW-K

  Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 29 października 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1778

 10. Opcja darmowego pobrania

  OPL-1 (2)

  Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz archiwalny) 
  Dz.U. 2010 Nr 237, poz. 1572 (2)
  Link do wersji aktualnej

 11. Opcja darmowego pobrania

  UPL-1 (2)

  Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz archiwalny) - Dz.U. 2010 Nr 237, poz. 1572 (1)
  Link do wersji aktualnej

 12. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2 (1)

  Dokument archiwalny - Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym - Dz.U. 2009 Nr 115, poz. 968

 13. Opcja darmowego pobrania

  VZM-1/C (1)

  Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
  Link do VZM-1/C (2)

 14. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2 (2)

  Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (1)

 15. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/A (1)

  Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (2)

 16. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/B (1)

  Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (3)

 17. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1K (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 18. Opcja darmowego pobrania

  WZS-1M (3)

  Formularz aktualny od 1 stycznia 2008 r.
  Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
 19. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-DP (1)

  Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (6) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 20. Opcja darmowego pobrania

  ZAW-E1 (1)

  Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej oraz o osobie upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej
 21. Opcja darmowego pobrania

  PCC-3 (2)

  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (formularz archiwalny)
  Formularz obowiązujący do dnia 5 lutego 2013 r.
  Link do wersji aktualnej

 22. Opcja darmowego pobrania

  PCC-3/A (1)

  Informacja o pozostałych podatnikach (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 23. Opcja darmowego pobrania

  SD-Z1 (1)

  Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
 24. Opcja darmowego pobrania

  CFR-1 (3)

  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (Certyfikat rezydencji) [Certificate of fiscal residence] - Dz.U. 2009, nr 126, poz. 1042 (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 25. Opcja darmowego pobrania

  CFR-2 (2)

  Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) [Certificate of tax residence in the Republic of Poland of natural person deriving revenues (income) from savings (beneficial owner)] (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 26. Opcja darmowego pobrania

  KON-W

  Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej (wersja 4)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2305

 27. Opcja darmowego pobrania

  ORD-IN

  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 8)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1a)

 28. Opcja darmowego pobrania

  ORD-IN/A

  Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 6)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 343 (załącznik 1b)

 29. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-W (1)

  Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkach lub stwierdzające stan zaległości - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (1) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 30. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-S (1)

  Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (2) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 31. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-Z (1)

  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (3) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 32. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-P (1)

  Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (4) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 33. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-DF (1)

  Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 2007 Nr 123, poz. 854 (5) (formularz archiwalny)
  Link do wersji aktualnej

 34. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/C (1)

  Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (4)

 35. Opcja darmowego pobrania

  IKE-2/D (1)

  Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego - Dz.U. 2011 Nr 13, poz. 61 (5)

 36. Opcja darmowego pobrania

  ORD-M

  Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (wersja 3)
  Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Dz.U. 2015, poz. 2355 (załącznik 12)

 37. Opcja darmowego pobrania

  ZAS-W

  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (wersja 3)
  Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
  Dz.U. 2017, poz. 318 (załącznik 1)

Ustaw kierunek malejący

Produkty 1 do 40 z 155

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4