OBSŁUGA KLIENTA +48 608 436 383 | [email protected] |
0item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Produkt dodany do Twojego koszyka..

Formularze

Ustaw kierunek rosnący

Produkty 1 do 40 z 6542

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1. Łączne sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze

  Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2018 r.
  Dz.U. 2018, poz. 1343 (załącznik 1)

 2. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia

  Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich
  Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 7)

 3. Opcja darmowego pobrania

  ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia

  Stosowane przy zabezpieczaniu należności pieniężnych
  Dz.U. 2014, poz. 645

 4. Życiorys kandydata na aplikację dyplomatyczno-konsularną

  Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r.
  Dz.U. 2016, poz. 1175 (załącznik 2)

 5. ZUS-EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

  ZUS-EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

 6. ZUS ZZA

  Interaktywny ZUS ZZA
  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 3)

 7. ZUS ZWUA

  Interaktywny ZUS ZWUA
  Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 5)

 8. ZUS ZWPA

  Interaktywny ZUS ZWPA
  Wyrejestrowanie płatnika składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 9)

 9. ZUS ZUA

  Interaktywny ZUS ZUA
  Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  AKTYWNY FORMAT PDF
  . Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 1)

 10. ZUS ZSWA

  Interaktywny ZUS ZSWA
  Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 21)

 11. ZUS ZPA

  Interaktywny ZUS ZPA
  Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 6)

 12. ZUS ZLA/K

  Zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS
  Dz.U. 2013, poz. 229 (załącznik 2)

 13. ZUS ZLA

  Zaświadczenie lekarskie
  Dz.U. 2013, poz. 229 (załącznik 1)

 14. ZUS ZIUA

  Interaktywny ZUS ZIUA
  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 4)

 15. ZUS ZIPA

  Interaktywny ZUS ZIPA
  Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 8)

 16. ZUS ZFA

  Interaktywny ZUS ZFA
  Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 7)

 17. ZUS ZCNA

  Interaktywny ZUS ZCNA
  Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 2)

 18. ZUS ZBA

  Interaktywny ZUS ZBA
  Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 10)

 19. ZUS ZAA

  Interaktywny ZUS ZAA
  Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 11)

 20. ZUS Z-7 Zastępcza asygnata zasiłkowa

  Interaktywny wzór MS Word
 21. ZUS Z-3b

  Zaświadczenie płatnika składek
  Formularz obowiązujący od dnia 25 lutego 2019 r.
  Pobierz ZUS Z-3

 22. ZUS Z-3a

  ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek
  Wzór obowiązujący od dnia 25 lutego 2019 r.
  Pobierz ZUS Z-3

 23. ZUS Z-3

  ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek
  Formularz obowiązuje od dnia 26 lutego 2019 r.

 24. ZUS Z-15b

  Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
  Formularz obowiązujący od dnia 21 stycznia 2019 r.

 25. ZUS Z-15a

  Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
  Formularz obowiązujący od dnia 21 stycznia 2019 r.

 26. ZUS Z-12

  Wniosek o zasiłek pogrzebowy
  Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.

 27. ZUS Z-10

  Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne
  Formularz obowiązujący od dnia 18 grudnia 2018 r.

 28. ZUS US-9

  Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe

 29. ZUS US-3

  Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii

 30. ZUS RZA

  Interaktywny ZUS RZA
  Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
  Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 14)

Ustaw kierunek rosnący

Produkty 1 do 40 z 6542

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Zaloguj